FUNDAS MOJADORES

Mangas mojadoras sintéticas con textura moletón y boucle para sistema humectación convencional. En distintos formatos para cada modelo de prensa offset.

  • Formulario de contacto